Bảng phí tham khảo tại Paputea

Lớp2 buổi/tuần3 buổi/tuần4 buổi/tuần5 buổi/tuần
Sinh viênGiáo viênSinh viênGiáo viênSinh viênGiáo viênSinh viênGiáo viên
1 - 4800.000 ₫1.000.000 ₫1.200.000 ₫1.500.000 ₫1.600.000 ₫2.000.000 ₫2.000.000 ₫2.500.000 ₫
5 - 8900.000 ₫1.100.000 ₫1.350.000 ₫1.650.000 ₫1.800.000 ₫2.200.000 ₫2.250.000 ₫2.750.000 ₫
9 - 111.000.000 ₫1.200.000 ₫1.500.000 ₫1.800.000 ₫2.000.000 ₫2.400.000 ₫2.500.000 ₫3.000.000 ₫
121.300.000 ₫1.400.000 ₫1.650.000 ₫2.100.000 ₫2.200.000 ₫2.800.000 ₫2.750.000 ₫3.500.000 ₫
LTĐH1.300.000 ₫1.400.000 ₫1.650.000 ₫2.100.000 ₫2.200.000 ₫2.800.000 ₫2.750.000 ₫3.500.000 ₫

Lưu ý

  • Học phí trên áp dụng cho 1 tháng từ thời điểm gia sư bắt đầu dạy học viên
  • Học phí trên áp dụng cho gia sư, giáo viên dạy trực tiếp tại nhà phụ huynh, hoặc tại trung tâm, các lớp online học phí sẽ thấp hơn
  • Ngoài ra, học phí tăng hay giảm còn phụ thuộc vào số môn học, số người học và địa điểm học
  • Học phí trên áp dụng cho giáo viên có bằng cử nhân của các trường đại học khác hoặc giáo viên có bằng đại học sư phạm
  • Đối với thạc sỹ, giáo viên thâm niên, giáo viên dạy tại trường có kinh nghiệm dạy kèm, mức học phí sẽ cao hơn